ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 11 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 5 tr 11 sách GK Toán lớp 7

Trò chơi toán học: Thống kê ngày, tháng, năm sinh của các bạn trong lớp và những bạn có cùng tháng sinh thì xếp thành một nhóm. Điền kết quả thu được theo mẫu ở bảng 10:

Tháng  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Tần số (n)                         N = 

Bảng 10

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Học sinh tự điều tra và thống kê

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 11 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Minh Hải

  Tuổi nghề của một số giáo viên trong một trường THCS được ghi lại ở bảng sau:

    7     2     5     9     7  
  2 4 4 5 6
  7 4 10 2 8
  4 3 8 10 4

   

  Có bao nhiêu giáo viên dạy lâu năm nhất trong trường :

  A. 2

  B. 4

  C. 5

  D. 7

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Minh Bảo Bảo

  Tuổi nghề của một số giáo viên trong một trường THCS được ghi lại ở bảng sau:

    7     2     5     9     7  
  2 4 4 5 6
  7 4 10 2 8
  4 3 8 10 4

   

  Bảng tần số của dấu hiệu trên là:

  A.

  Giá trị 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
  Tần số 3 1 5 2 1 3 2 1 2 N = 20

  B.

  Giá trị 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
  Tần số 2 1 5 2 2 3 2 1 2 N = 20

  C.

  Giá trị 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
  Tần số 3 2 4 2 1 3 2 1 2 N = 20

  D.

  Giá trị 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
  Tần số 3 1 6 2 1 2 2 1 2 N = 20
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

  Tuổi nghề của một số giáo viên trong một trường THCS được ghi lại ở bảng sau:

    7     2     5     9     7  
  2 4 4 5 6
  7 4 10 2 8
  4 3 8 10 4

   

  Tần số tương ứng với các giá trị 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 là:

  A. 3; 1; 5; 2; 1; 3; 2; 1; 2

  B. 2; 1; 5; 2; 2; 3; 2; 1; 2

  C. 3; 2; 4; 2; 1; 3; 2; 1; 2

  D. 3; 1; 6; 2; 1; 2; 2; 1; 2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Phuc

  Tuổi nghề của một số giáo viên trong một trường THCS được ghi lại ở bảng sau:

    7     2     5     9     7  
  2 4 4 5 6
  7 4 10 2 8
  4 3 8 10 4

   

  Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

  A. 6

  B. 7

  C. 8

  D. 9

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  Tuổi nghề của một số giáo viên trong một trường THCS được ghi lại ở bảng sau:

    7     2     5     9     7  
  2 4 4 5 6
  7 4 10 2 8
  4 3 8 10 4

   

  Dấu hiệu ở đây là gì?

  A. Số giáo viên của trường

  B. Số tuổi của giáo viên trong trường

  C. Số giáo viên nghỉ hưu

  D. Số tuổi nghề của giáo viên trong trường

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1