YOMEDIA

Bài tập 9 trang 12 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 9 tr 12 sách GK Toán lớp 7

Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của 35 học sinh được ghi trong bảng 14:

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b) Lập bảng "tần số" và rút ra một số nhận x 

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) - Dấu hiệu ở đây là "Thời gian giải một bài toán" của mỗi học sinh

- Số các giá trị là 35

b) Lập bảng tần số:

Giá trị (x) 3 4 5 6 7 8 9 10  
Tần số (n) 1 3 3 4 5 11 3 5 N = 35

Nhận xét: Thời gian giải bài toán của học sinh đa số mất từ 7 - 10 phút (chiếm tỉ lệ \(\frac{{24}}{{35}} = 68,5\% \) số học sinh), chủ yếu là hết 8 phút (11 học sinh).

Đặc biệt có 4 học sinh lớp này học giỏi môn Toán, các em giải một bài toán chỉ trong thời gian dưới 5 phút. 

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 12 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • trang lan

  \(\left(2x-5\right)^{2000}+\left(3y+4\right)^{2002}\le0\)

  Tìm X,Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Anh Trần

  Một cửa hàng văn phòng phẩm đã ghi lại số bút bán trong mỗi ngày

  15 23 15 17 19 23 21 22 20
  17 23 25 27 30 22 25 19 20
  16 17 17 15 19 18 18 22 22

  Lập bảng tần số và nêu nhận xét về số ngày bán được nhiều bút nhất . số ngày bán được ít bút nhất

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • khanh nguyen

  tìm x biết

  /x-2016/+2016=x

  cần gấp nhé

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  Tần số của một giá trị là gì? Có nhận xét gì về tổng các tần số.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA