Bài tập 6 trang 11 SGK Toán 7

Giải bài 6 tr 11 sách GK Toán lớp 7

Kết quả điều tra về số con của 30 gia đình thuộc một thôn được cho trong bảng 11:

 

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Từ đó lập bảng "tần số"

b) Hãy nêu một số nhận xét từ bảng trên về số con của 30 gia đình trong thôn (số con của các gia đình trong thôn chủ yếu thuộc vào khoảng nào? Số gia đình đông con, tức có 3 con trở lên chỉ chiếm một tỉ lệ bao nhiêu?).

Hướng dẫn giải chi tiết

a) - Dấu hiệu cần tìm là "Số con của từng gia đình"

- Ta có bảng tần số như sau:

Giá trị (x) 0 1 2 3 4  
Tần số (n) 2 4 17 5 2 N = 30

 

Nhận xét:

- Số con của các gia đình trong thôn thuộ vào khoảng từ 0 - 4 con, chủ yếu là gia đình có 2 con chiếm \(\frac{{17}}{{30}} = 56,6\% \)

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 11 SGK Toán 7 HAY thì click chia sẻ