YOMEDIA

Lập bảng tần số thời gian làm một bài tập (tính bằng phút) của 30 học sinh

bởi Nguyễn Trà Long 08/05/2019

Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài tập (tính bằng phút) của 30 học sinh (ai cũng làm đc) và ghi lại như sau:

14 5 8 8 9 7 8 9 10 8 5 7 8 10 9
9 10 14 7 8 9 8 8 9 9 10 14 5 5 9

a) Dấu hiệu ở đây là j??

b) lập bảng tần số và nhận xét

c) Tính số TBC và tìm mốt của dấu hiệu

d) biểu diễn bg biểu đồ đoạn thẳng

e) Nếu mỗi giá trị của dấu hiệu đều giảm 1,5 lần thì số TBC thay đổi ntn?

Nếu mỗi giá trị của dấu hiệu tăng 2 đơn vị thì số TBC thay đổi ntn??

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a/ Dấu hiệu ở đây là thời gian giải một bài toán (tính bằng phút) của 30 học sinh

  b/ Lập bảng tần số

  giá trị (x) 5 7 8 9 10 14
  tần số (n) 4 3 8 8 4 3 N=30

  * nhận xét

  - Thời gian làm bài ít nhất là 5 phút (có 4 học sinh)

  - Thời gian làm bài nhiều nhất là 14 phút ( có 3 học sinh)

  - thời gian làm bài nhiều nhất là 14 phút (có 8 học sinh)

  c/ tính trung bình cộng

  \(\)\(X=\frac{5.4+7.3+8.8+9.8+10.4+14.3}{30}\approx8,63\)

  VẬY số trung bình cộng là 8,63

  bài toán có hai mốt: M0=8 & M0=9

  d/ tự vẽ

  e/ Khi mỗi giá trị của dấu hiệu đều giảm 1,5 lần thì số TBC mới giảm 1,5 lần

  Nếu mỗi giá trị của dấu hiệu tăng 2 đơn vị thì số TBC tăng thêm 2 đơn vị

  bởi Thái Phương Lan 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA