AMBIENT

Biểu diễn bằng đồ thị hình chữ nhật số học sinh nữ của một trường trung học cơ sở

bởi thu hằng 17/05/2019

1. số học sinh nữ của một trường trung học cơ sở được thống kê như bảng sau:

lớp 6

nữ

7 nữ lớp 8 nữ lớp 9 nữ
A 15 A 18 A 16 A 22
B 18 B 22 B 17 B 16
C 22 C 23 C 18 C 18
D 23 D 23 D 22 D 23
E 18 E 17 E 23 E 22
G 16 G 16 G 13 G 16
H 18 H 17
I 18 I 17

a)biểu diễn bằng biểu đồ hình chữ nhật

ADSENSE

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA