Bài tập 80 trang 91 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 80 tr 91 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Cho a là một số nguyên âm. Hỏi b là số nguyên âm hay số nguyên dương nếu biết:

a) a . b là một số nguyên dương ?

b) a . b là một số nguyên âm ?

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

b là số âm;

Câu b:

b là số dương.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 80 trang 91 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Tiểu Ly
  Bài 123 (Sách bài tập - tập 1 - trang 86)

  So sánh :

  a) \(\left(-9\right).\left(-8\right)\) với \(0\)

  b) \(\left(-12\right).4\) với \(\left(-2\right).\left(-3\right)\)

  c) \(\left(+20\right).\left(+8\right)\) với \(\left(-19\right).\left(-9\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong
  Bài 122 (Sách bài tập - tập 1 - trang 86)

  Trong trò chơi bắn bi vào các hình tròn vẽ trên mặt đất (h.24) :

  Bạn Long đã bắn được : 2 viên điểm 5, 2 viên điểm 0 và 1 viên điểm -1.

  Bạn Minh đã bắn được : 1 viên điểm 10, 2 viên điểm 5, 1 viên điểm - 1 và 2 viên điểm -10.

  Hỏi bạn nào được điểm cao hơn ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh
  Bài 121 (Sách bài tập - tập 1 - trang 85)

  Tính \(22.\left(-6\right)\). Từ đó suy ra các kết quả :

  \(\left(+22\right).\left(+6\right)\)                       \(\left(-22\right).\left(+6\right)\)                     \(\left(-22\right).\left(-6\right)\)                       \(\left(+6\right).\left(-22\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn