YOMEDIA

Bài tập 123 trang 86 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 123 tr 86 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

So sánh:

a) (-9).(-8) với 0

b) (-12).4 với (-2).(-3)

c) (+20).(+8) với (-19).(-9)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có (-9).(-8) > 0

b) Ta có(-12).4 < 0 và (-2).(-3) > 0 nên suy ra (-12).4 < (-2).(-3)

c) Ta có: (+20).(+8) = 160 và (-19).(-9) = 171

Suy ra: (+20).(+8) < (-19).(-9)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 123 trang 86 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA