ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 83 trang 92 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 83 tr 92 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Giá trị của biểu thức (x – 2) . (x + 4) khi x = -1 là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D dưới đây:

A. 9;               B. -9;           C. 5;               D. -5.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Thay giá trị của x trong biểu thức bởi -1 rồi tính giá trị cảu biểu thức.

ĐS: B.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 83 trang 92 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • con cai
  Bài 11.5 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 88)

  Tìm năm giá trị của \(x\in\mathbb{Z}\) sao cho :

  a) \(1983\left(x-7\right)>0\)

  b) \(\left(-2010\right)\left(x+3\right)>0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  An Nhiên
  Bài 11.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 88)

  Tính \(\left(36-16\right).\left(-5\right)+6.\left(-14-6\right)\) ta được :

  (A) -220                     (B) -20                       (C) 20                            (D) 220

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến
  Bài 133* - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 87)

  Một người đi dọc theo một con đường (h.26) với vận tốc v km/h.

  Nếu ta quy ước chiều từ trái sang phải là chiều dương thì vận tốc và quãng đường đi từ trái sang phải được biểu thị bằng số dương còn vận tốc và quãng đường đi từ phải sang trái được biểu thị bằng số âm. Hiện tại người đó đang ở điểm O. Ta cũng quy ước rằng thời điểm hiện tại được biểu thị bằng số 0, thời điểm trước đó biểu thị bằng số âm và thời điểm sau đó được biểu thị bằng số dương. Chẳng hạn nếu t = - 2 có nghĩa là trước đó 2 giờ (hay 2 giờ nữa người đó mới đến được địa điểm O). Hãy xác định vị trị của người đó so với địa điểm O với từng điều kiện sau :

  a) \(v=4;t=2\)

  b) \(v=4;t=-2\)

  c) \(v=-4;t=2\)

  d) \(v=-4;t=-2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien
  Bài 132 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 87)

  Biểu diễn các số 25, 36, 49 dưới dạng tích của hai số nguyên bằng nhau. Mỗi số có bao nhiêu cách biểu diễn ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan
  Bài 131 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 87)

  Cho \(y\in\mathbb{Z}\). So sánh \(100.y\) với \(0\)

  (Chú ý : Xét mọi trường hợp của \(y\in\mathbb{Z}\))

  \(y\in\mathbb{Z}\)\(y\in\mathbb{Z}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng
  Bài 130 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 87)

  Biết rằng \(4^2=16\). Còn có số nguyên nào khác mà bình phương của nó cũng bằng 16 ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng
  Bài 129 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 87)

  Điền vào ô trống trong bảng :

        a        -12       17          2  
        b          6        -9        -10
       a.b       -51      27      -42       10

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1