Bài tập 86 trang 93 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 86 tr 93 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Điền số vào ô trống cho đúng:

a

-15

13

 

9

 

b

6

 

-7

 

-8

ab

 

-39

28

-36

8

Hướng dẫn giải chi tiết

a

-15

13

-4

9

-1

b

6

-3

-7

-4

-8

ab

-90

-39

28

-36

8

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 86 trang 93 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Tram Anh

  A=2.4.6.8.10.12 .....98.100

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan
  Bài 11.6 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 88)

  Cho \(a\in\mathbb{Z}\). So sánh \(\left(-5\right)a\) với 0

  Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh lời giải :

  Nếu \(a=0\) thì  \(\left(-5\right)a\) .... 0

  Nếu \(a>0\) thì  \(\left(-5\right)a\) .... 0

  Nếu \(a< 0\) thì ..................

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh
  Bài 11.6 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 88)

  Cho \(a\in\mathbb{Z}\). So sánh \(\left(-5\right)a\) với 0

  Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh lời giải :

  Nếu \(a=0\) thì  \(\left(-5\right)a\) .... 0

  Nếu \(a>0\) thì  \(\left(-5\right)a\) .... 0

  Nếu \(a< 0\) thì ..................

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn