ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 11 Nhân hai số nguyên cùng dấu

Bài tập trắc nghiệm Toán 6 Bài 11 về Nhân hai số nguyên cùng dấu online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Muốn nhân hai số nguyên âm ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng
  • B. Nếu a, b khác dấu thì a.b = |a|.|b|
  • C. a.0 = 0.a = 0
  • D. a, b cùng dấu thì a.b = |a|.|b|
  • A. Khi đổi dấu một thừa số thì tích không đổi dấu
  • B. Khi đổi dấu hai thừa số thì tích không thay đổi
  • C. a.b = 0 thì hoặc a = 0 hoặc b = 0
  • D. a, b là hai số nguyên âm thì tích của a và b là số âm
   
   
  • A. -16
  • B. 16
  • C. 24
  • D. -24
  • A. -2
  • B. 2
  • C. 4
  • D. -4
  • A. -30
  • B. 30
  • C. -20
  • D. 20
 

 

YOMEDIA
1=>1