ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 82 trang 92 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 82 tr 92 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

So sánh:

a) (-7) . (-5) với 0;                      b) (-17) . 5 với (-5) . (-2);

c) (+19) . (+6) với (-17) . (-10).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Thực hiện các phép tính rồi so sánh hai kết quả.

Câu a:

(-7) . (-5) > 0                

Câu b:

(-17) . 5 < (-5) . (-2);

Câu c:

(+19) . (+6) < (-17) . (-10).

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 82 trang 92 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tram Anh

  A=2.4.6.8.10.12 .....98.100

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Vinh

  (-5). (-25). (-37) với 5.35

  Không tính, hãy so sánh kết quả

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  Tìm x :

  1) (2x - 5 ) + 17 = 6

  2) 10 - 2(4 - 3x) = -4

  3) -12 + 3(-x + 7) = -18

  4) 24 : (3x - 2) = -3

  5) -45 : 5 . (-3 - 2x) = 3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  Tìm x,y thuộc Z

  (x-3)×(y+2)=6

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  So sánh:

  1) (-99) . 98 . (-97) với 0

  2) (-5)(-4)(-3)(-2)(-1) với 0

  3) (- 245) (-47)(-199) với 123 . (+ 315)

  4) 2987 . (-1974) . (+243) . 0 với 0

  5) (-12) . (-45) : (-27) với |-1|

  (Mk cần gấp)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan
  Bài 11.6 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 88)

  Cho \(a\in\mathbb{Z}\). So sánh \(\left(-5\right)a\) với 0

  Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh lời giải :

  Nếu \(a=0\) thì  \(\left(-5\right)a\) .... 0

  Nếu \(a>0\) thì  \(\left(-5\right)a\) .... 0

  Nếu \(a< 0\) thì ..................

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh
  Bài 11.6 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 88)

  Cho \(a\in\mathbb{Z}\). So sánh \(\left(-5\right)a\) với 0

  Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh lời giải :

  Nếu \(a=0\) thì  \(\left(-5\right)a\) .... 0

  Nếu \(a>0\) thì  \(\left(-5\right)a\) .... 0

  Nếu \(a< 0\) thì ..................

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1