ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm số nguyên x biết (2x+1)^3=-27

Bài 1:Tìm x thuộc Z,biết

A) (2x+1)^3=-27=(-3)^3

Bài 2:Tính nhanh

A) 1-2+3-4+....+99-100

B) 1+3-5+7-....+17-19

C) 2-4+6-....+18-20

Giúp mình nhé

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 2: a/

  \(1-2+3-4+...+99-100\)

  \(=\left(1-2\right)+\left(3-4\right)+\left(5-6\right)+...+\left(99-100\right)\)

  \(=\left(-1\right)+\left(-1\right)+\left(-1\right)+...+\left(-1\right)\)

  Từ 1 đến 100 có 50 cặp \(\Rightarrow\) có 50 cặp số (-1)

  \(=\left(-1\right)+\left(-1\right)+\left(-1\right)+...+\left(-1\right)\)

  \(=-50\)

  Vậy \(1-2+3-4+...+99-100=-50\)

  c/ \(2-4+6-8+...+18-20\)

  \(=\left(2-4\right)+\left(6-8\right)+...+\left(18-20\right)\)

  \(=\left(-2\right)+\left(-2\right)+...+\left(-2\right)\)

  Số các chữ số của dãy trên là: \(\dfrac{\left(20-2\right)}{2}+1=10\)

  Số cặp số trên dãy trên là: \(\dfrac{10}{2}=5\)

  \(\Rightarrow\left(-2\right)+\left(-2\right)+...+\left(-2\right)=\left(-2\right).5=-10\)

  Vậy \(2-4+6-8+...+18-20=-10\)

    bởi Đàm Tiến Đức 11/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1