ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 73 trang 77 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 73 tr 77 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tính:

a) 5 – 8

b) 4 – (-3)

c) (-6) -7

d) (-9) – (-8)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) 5 – 8 = 5 + (-8) = -3

b) 4 – (-3) = 4 + 3 = 7

c) (-6) -7 = (-6) + (-7) = -13

d) (-9) –(-8) = (-9) + 8 = -1

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 73 trang 77 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1