ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 77 trang 78 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 77 tr 78 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Biểu diễn các hiệu sau thành dạng tổng

a) (-28) –(-32)

b) 50 – (-21)

c) (-45) – 30

d) x – 80

e) 7 – a

f) (-25) – (-a)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) (-28) –(-32) = (-28) + 32

b) 50 – (-21) = 50 + 21

c) (-45) – 30 = (-45) + (-30)

d) x – 80 = x + (-80)

e) 7 – a = 7 + (-a)

f) (-25) –(-a) = (-25) + a

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 77 trang 78 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1