ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 48 trang 82 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 48 tr 82 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tính

48. 0 - 7 = ?;               7 - 0 = ?;               a - 0 = ?;                  0 - a = ?.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

0 - 7 = 0 + (-7) = -7;                             7 - 0 = 7 + (-0) = 7;

a - 0 = a + (-0) = a + 0 = a;                   0 - a = 0 + (-a) = -a

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 48 trang 82 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1