YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 56 trang 83 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 56 tr 83 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Sử dụng máy tính bỏ túi:

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

a) 169 - 733;                  b) 53 - (-478)              c) -135 - (-1936).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 56 trang 83 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Rừng
  Bài 81 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 79)

  Tính :

  a) \(8-\left(3-7\right)\)

  b) \(\left(-5\right)-\left(9-12\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang
  Bài 7.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 79)

  Thực hiện các phép tính : \(\left(-476\right)-53\), ta được :

  (A) \(\left(-1006\right)\)                 (B) \(1006\)               (C) \(\left(-529\right)\)                             (D) \(\left(-423\right)\)
   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan
  Bài 7.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 79)

  Một nhà kinh doanh năm đầu tiên lãi 23 triệu đồng, năm thứ hai lỗ 40 triệu đồng, năm thứ ba lãi 63 triệu đồng. Hỏi vốn của nhà kinh doanh tăng bao nhiêu triệu đồng sau 2 năm kinh doanh ? Sau 3 năm kinh doanh ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh
  Bài 7.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 79)

  Tìm \(x\), biết :

  a) \(x+13=32-76\)

  b) \(\left(-15\right)+x=\left(-14\right)-\left(-57\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ
  Bài 80 (Sách bài tập - tập 1 - trang 78)

  Đố vui :

  Trong dãy các số tự nhiên viết liên tiếp từ 1 đến 9 hoặc ngược lại từ 9 đến 1 ta có thể điền xen vào các dấu "+" hoặc "-" để được tổng là 100 hoặc -100. Chẳng hạn :

  a) \(-1-23+4-56-7-8-9=-100\)

  b) \(98-7+6+5-4+3-2+1=100\)

  Hãy tìm thêm (càng nhiều càng tốt) các tổng khác tương tự.

  Chú ý : Nên dùng máy tính bỏ túi để tính cho nhanh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh
  Bài 79 (Sách bài tập - tập 1 - trang 78)

  Tìm khoảng cách giữa hai điểm a, b trên trục số (\(a,b\in\mathbb{Z}\)) nếu có :

  a) \(a=2;b=8\)                                 b) \(a=-3;b=-5\)

  c) \(a=-1;b=6\)                              d) \(a=5;b=-2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu
  Bài 78 (Sách bài tập - tập 1 - trang 78)

  Tính :

  a) \(10-\left(-3\right)\)                        b) \(12-\left(-14\right)\)                       c) \(\left(-21\right)-\left(-19\right)\)

  d) \(\left(-18\right)-28\)                     e) \(13-30\)                              g) \(9-\left(-9\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm
  Bài 77 (Sách bài tập - tập 1 - trang 78)

  Biểu diễn các hiệu sau thành dạng tổng :

  a) \(\left(-28\right)-\left(-32\right)\)                        b) \(50-\left(-21\right)\)                    c) \(\left(-45\right)-30\)

  d) \(x-80\)                                      e) \(7-a\)                              g) \(\left(-25\right)-\left(-a\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON