Bài tập 52 trang 82 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 52 tr 82 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tính tuổi thọ của nhà bác học Ác-si-mét, biết rằng ông sinh năm -287 và mất năm -212.

Hướng dẫn giải chi tiết

-212 - (-287) = -212 + 287 = 287 - 212 = 75.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 52 trang 82 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Phan Quân
  Bài 87 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 80)

  Có thể kết luận gì về dấu của số nguyên \(x\ne0\), nếu biết :

  a) \(x+\left|x\right|=0\)

  b) \(x-\left|x\right|=0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn
  Bài 86 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 80)

  Cho  \(x=-98;a=61;m=-25\)

  Tính giá trị các biểu thức sau :

  a) \(x+8-x-22\)

  b) \(-x-a+12+a\)

  c) \(a-m+7-8+m\)

  d) \(m-24-x+24+x\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín
  Bài 85 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 79)

  Toán vui :

  Ba bạn Thành, Chánh, Tín tranh luận với nhau :

  Thành bảo có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn cả số bị trừ và số trừ; Chánh bảo rằng không thể tìm được; Tín bảo rằng không chỉ tìm được hai số nguyên như vậy mà còn tìm được hai số nguyên mà hieeyj của chúng lớn hơn số bị trừ nhưng nhỏ hơn số trừ.

  Bạn đồng ý với ý kiến của ai ? Vì sao ? (cho ví dụ ?)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu
  Bài 84 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 79)

  Tìm số nguyên \(x\), biết :

  a) \(3+x=7\)

  b) \(x+5=0\)

  c) \(x+9=2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do
  Bài 83 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 79)

  Điền số thích hợp vào ô trống :

          \(a\)        -1         -7         5         0
          \(b\)         8         -2         7        13
       \(a-b\)        

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang
  Bài 82 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 79)

  Thay phép trừ bằng phép cộng với số đối rồi tính kết quả :

  a) \(7-\left(-9\right)-3\)

  b) \(\left(-3\right)+8-11\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng
  Bài 81 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 79)

  Tính :

  a) \(8-\left(3-7\right)\)

  b) \(\left(-5\right)-\left(9-12\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang
  Bài 7.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 79)

  Thực hiện các phép tính : \(\left(-476\right)-53\), ta được :

  (A) \(\left(-1006\right)\)                 (B) \(1006\)               (C) \(\left(-529\right)\)                             (D) \(\left(-423\right)\)
   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan
  Bài 7.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 79)

  Một nhà kinh doanh năm đầu tiên lãi 23 triệu đồng, năm thứ hai lỗ 40 triệu đồng, năm thứ ba lãi 63 triệu đồng. Hỏi vốn của nhà kinh doanh tăng bao nhiêu triệu đồng sau 2 năm kinh doanh ? Sau 3 năm kinh doanh ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh
  Bài 7.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 79)

  Tìm \(x\), biết :

  a) \(x+13=32-76\)

  b) \(\left(-15\right)+x=\left(-14\right)-\left(-57\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ
  Bài 80 (Sách bài tập - tập 1 - trang 78)

  Đố vui :

  Trong dãy các số tự nhiên viết liên tiếp từ 1 đến 9 hoặc ngược lại từ 9 đến 1 ta có thể điền xen vào các dấu "+" hoặc "-" để được tổng là 100 hoặc -100. Chẳng hạn :

  a) \(-1-23+4-56-7-8-9=-100\)

  b) \(98-7+6+5-4+3-2+1=100\)

  Hãy tìm thêm (càng nhiều càng tốt) các tổng khác tương tự.

  Chú ý : Nên dùng máy tính bỏ túi để tính cho nhanh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh
  Bài 79 (Sách bài tập - tập 1 - trang 78)

  Tìm khoảng cách giữa hai điểm a, b trên trục số (\(a,b\in\mathbb{Z}\)) nếu có :

  a) \(a=2;b=8\)                                 b) \(a=-3;b=-5\)

  c) \(a=-1;b=6\)                              d) \(a=5;b=-2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời