ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 47 trang 82 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 47 tr 82 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tính:

2 - 7;              1 - (-2);                (-3) - 4;                (-3) - (-4).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

2 - 7 = -5;

1 - (-2) = 3;

(-3) - 4 = -7;

(-3) - (-4) = -3 + 4 = 1.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 47 trang 82 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1