YOMEDIA

Bài tập 55 trang 83 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 55 tr 83 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Đố vui: Ba bạn Hồng, Hoa, Lan tranh luận với nhau:

Hồng nói rằng có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn số bị trừ; Hoa khẳng định rằng không thể tìm được; Lan lại nói rằng còn có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn cả số bị trừ và số trừ.

Bạn đồng ý với ý kiến của ai ? Vì sao ? Cho ví dụ.

 

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Hồng và Lan đều nói đúng.

Ví dụ: (-3) - (-5) = 2. Rõ ràng 2 > -3 và 2 > -5.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 55 trang 83 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Phan Quân
  1.   4x : 13 =0
  2.   2448 : [ 119 - ( x - 6 ) ] = 24
  3.   7x - 7 = 714
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Naru to

  Tìm x  

  227 -5 .  [ x+8 ] = 3: 33 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Tìm x biết -12(x-5)+7.(3-x)=5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  Tính giá trị của biểu thức sử bằng cách hợp lí nhất :
  a ) ( 1+2+22+23+.....+299+2100 ) . ( 34.25+34.7-34.32 )
  Tìm x :
  a ) ( x-140 ) : 3 = 27
  b ) 14-4 ( x+1 ) = 10
  c ) 15 ( 7-x ) =15
  d ) 34 ( x-3 ) =0
  e ) 24+6 ( 3-x ) =30
  f )x3+24=51
  g ) ( x-5 ) 2 -5 = 44
  h ) ( x+1 )3 -23 =4
  i ) 3+2x-1 = 24 - [ 42- (22-1 )]
  So sánh

  a ) 925 va 720
  b ) 330 va 434
  c ) 534+535+536 va 537

  Cho A = 1+3+32+33+34+.......399
  a ) Viết gọn A
  b ) So sánh 2A với 950
  c ) Tìm x để 2A = 9x+2 -1

  giúp mình với


   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  1) Chứng tỏ

  a) 3636 - 910 chia hết cho 45

  b) 2 + 2+ 23 + 24 + 2+ 2+ 2+ 28

  2) Tìm nϵN để :

  a) n + 6 chia hết cho n

  b) 4 . n + 5 chia hết cho n

  c) n + 4 chia hết cho n + 1

  3. Chứng minh

  Nếu ab + cd chia hết cho 11 thì abcd chia hết cho 11

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA