ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 74 trang 77 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 74 tr 77 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tính:

a) 0 – (-9) = ?

b) (-8) – 0 =?

c) (-7) –(-7) = ?

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) 0 – (-9) = 0 + 9 = 9

b) (-8) – 0 = (-8) + 0= -8

c) (-7) –(-7) = (-7) + 7 = 0

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 74 trang 77 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1