AMBIENT

Viết số (-17) thành tổng của hai số nguyên

bởi Midoriya Izuku 21/12/2018

Viết số (-17) thành tổng của hai số nguyên:

a) Cùng dấu;

b) Cùng dấu và giá trị tuyệt đối của mỗi số đều lớn hơn 5;

c) Khác dấu và giá trị tuyệt đối của mỗi số đều nhỏ hơn 20.

ADSENSE

Câu trả lời (5)

 • a) -17 = (-1) + (-16) = (-16) + (-1) = (-2) + (-15)

  = (-15) + (-2) = ... = (-8) + (-9) = (-9) + (-8) ;

  b) -17 = (-6) + (-11) = (-11) + (-6) = (-7) + (-10)

  = (-10) + (-7) = (-8) + (-9) = (-9) + (-8) ;

  c) -17 = (-19) + 2 = 2 + (-19) = (-18) + 1 = 1 + (-18)

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Không ghi giống mà, rảnh à 

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>