AMBIENT

Tìm số tự nhiên n biết n^2-2n+6 chia hết cho n-1

bởi Vũ Đại Việt 21/12/2018

bai1: tìm a,b biết ab5a chia hết cho 54

bài 2 : tìm n thuộc N biết n^2-2n+6 chia hết cho n-1

ADSENSE

Câu trả lời (3)

 • Bạn ghi lại đề bài bài 1 đi bạn!

  bởi Ji Nekiln 21/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài 2

  Ta có: n^2-2n+6

  = (n^2-n)-(n-1)+5 = n(n-1)-(n-1)+5 = (n-1)(n-1)+5 = (n-1)^2+5 (*) 

  Vì (n-1)^2 chia hết cho n-1

  nên để (*) chia hết cho n-1 thì 5 phải chia hết cho n-1

  => n-1 thuộc ư(5)=1;5;-1;-5 mà n thuộc n

  • n-1=1 thì n=2 ( thỏa mãn n thuộc n )
  • n-1=5 thì n=6 ( thỏa mãn n thuộc n )
  • n-1=-1 thì n=0 ( thỏa mãn n thuộc n )
  • n-1=-5 thì n=-4 ( thỏa mãn n thuộc n )

  Vậy n=2 hoặc n=6 hoặc n=0 hoặc n=-4

  bởi Ji Nekiln 21/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>