ADMICRO
VIDEO

Bài tập 22 trang 125 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 22 tr 125 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Xem hình dưới và dùng các kí hiệu ∈ hoặc ∉ để điền vào chỗ trống cho thích hợp.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

O ... đường thẳng RS

R ... đường thẳng ST

S ... đường thẳng OT

T ... đường thẳng SR

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • O ∉ đường thẳng RS
  • R ∈ đường thẳng ST
  • S ∈ đường thẳng OT
  • T ∈ đường thẳng SR

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 125 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF