YOMEDIA

Bài tập 15 trang 124 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 15 tr 124 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Cho 3 điểm R, S, T thẳng hàng

a) Viết tên các đường thẳng đi qua ba điểm có thể

b) Tại sao nói các đường thẳng đó trùng nhau?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

a) Tên các đường thẳng đi qua ba điểm: RS, ST, RT, TR, TS, SR

b) Các đường thẳng đó trùng nhau vì ba điểm R, S, T thẳng hàng (thực chất 6 đường thẳng là một đường thẳng)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 124 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Phong Vu
  Bài 3.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 126)

  Vẽ từng hình theo mỗi cách diễn đạt sau :

  a) Hai đường thẳng có chỉ một điểm chung

  b) Hai đường thẳng có đúng hai điểm chung

  c) Hai đường thẳng có đúng ba điểm chung

  d) Hai đường thẳng không song song với nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai
  Bài 3.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 126)

  Mỗi câu sau đây là đúng hay sai ?

  a) Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm (phân biệt) cho trước

  b) Có đúng ba đường thẳng đi qua ba điểm (phân biệt) cho trước

  c) Có đúng 6 đường thẳng đi qua bốn điểm (phân biệt) cho trước

  d) Hai đường thẳng phân biệt thì song song với nhau

  e) Hai đường thẳng không cắt nhau thì song song với nhau

  f) Hai đường thẳng không song song thì cắt nhau

  g) Hai đường thẳng không phân biệt thì trùng nhau

  h) Ba đường thẳng phân biệt, từng đôi một cắt nhau thì có đúng 3 giao điểm (phân biệt)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to
  Bài 22 (Sách bài tập - tập 1 - trang 125)

  Xem hình 7.

  Dùng kí hiệu \(\in\) hoặc \(\notin\) điền vào chỗ trống cho thích hợp

  O....đường thẳng RS

  R....đường thẳng ST

  S ......đường thẳng OT

  T.....đường thẳng SR

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA