YOMEDIA

Bài tập 14 trang 124 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 14 tr 124 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Cho 3 điểm A, B ,C không thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm.

a) Kẻ được mấy đường thẳng tất cả?

b) Viết tên các đường thẳng đó

c) Viết tên giao điểm của từng cặp đường thẳng

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

a) Kẻ được 3 đường thẳng tất cả

b) Đường thẳng AB, Bc và Ac

c) Đường thẳng AB và Ac cắt nhau tại A

Đường thẳng AB và BC cắt nhau tại B

Đường thẳng BC và AC cắt nhau tại C

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 124 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • thu phương
  Bài 21 (Sách bài tập - tập 1 - trang 125)

  Cho ba điểm X, Y, Z không thẳng hàng. Ta nói gì về hai đường thẳng XY và XZ ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan
  Bài 20 (Sách bài tập - tập 1 - trang 125)

  Cho hai điểm A, B

  a) Vẽ đường thẳng đi qua điểm A. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng

  b) Vẽ đường thẳng đi qua A và B. Có tất cẩ bao nhiêu đường thẳng 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi
  Bài 19 (Sách bài tập - tập 1 - trang 125)

  Vẽ sao 5 cánh như hình 6

  a) Đặt tên cho các giao điểm trên hình 6

  b) Đọc tên các bộ 4 điểm thẳng hàng

  c) Năm đường thẳng cắt nhau từng đôi một cho nhiều nhất mấy giao điểm

  d) Vẽ một hình khác có 5 đường thẳng cắt nhau từng đôi một và cho 10 giao điểm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA