YOMEDIA

Bài tập 16 trang 125 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 16 tr 125 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Vẽ đường thẳng

a) Lấy A ∈ a, B ∈ a, C ∈ a, D ∉ a. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm.

a) Kẻ được mấy đường thẳng (phân biệt) tất cả?

b) Viết tên các đường thẳng đó.

c) D là giao điểm của những đường thẳng nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

a) Kẻ được 4 đường thẳng phân biệt tất cả

b) Tên các đường thẳng đó: AC (a), AD, BD, CD

c) D là giao điểm của những 3 đường thẳng: AD, BD, CD

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 125 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA