YOMEDIA

Bài tập 17 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 17 tr 109 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Lấy 4 điểm A,B,C,D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường  thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đưởng  thẳng? đó là những đường thẳng nào?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17

Bài tập 17 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1

Qua điểm A và mỗi điểm B,C,D có ba đường thằng là AB, AC,AD.

Qua điểm B và mỗi điểm C,D có hai đường thẳng là BC,BD(Không qua A).

Qua điểm C và D còn lại có một đường thẳng CD(không đi qua A,B).

Chú ý: Có thể trình bày ngắn gọn như sau: với  4 điểm A,B,C,D thì có 6 đường thẳng AB, AC, AD, BC, BD, CD.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hi hi

  cho 4 đường thẳng , ta có thể xác định được bao nhiêu giao điểm ?

  Help me!!!!!!!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Vẽ đường thằng m đi qua hai điểm C và D

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

  a) Nếu M, N, P thẳng hàng thì hai tia NM và NP đối nhau.

  b) Nếu M, N, P thẳng hàng thì hai tia MN và MP trùng nhau.

  c) Hai tia MN và MP đối nhau nếu M, N, P thẳng hàng và M nằm giữa N và P.

  d) Nếu M, N, P không thẳng hàng thì tia PN, PM là hai tia không đối nhau, cũng không trùng nhau.

   

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA