ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 17 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 17 tr 109 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Lấy 4 điểm A,B,C,D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường  thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đưởng  thẳng? đó là những đường thẳng nào?

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17

 
 

Bài tập 17 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1

Qua điểm A và mỗi điểm B,C,D có ba đường thằng là AB, AC,AD.

Qua điểm B và mỗi điểm C,D có hai đường thẳng là BC,BD(Không qua A).

Qua điểm C và D còn lại có một đường thẳng CD(không đi qua A,B).

Chú ý: Có thể trình bày ngắn gọn như sau: với  4 điểm A,B,C,D thì có 6 đường thẳng AB, AC, AD, BC, BD, CD.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1