ADMICRO

Bài tập 21 trang 110 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 21 tr 110 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Xem hình 23 rồi điền vào chỗ trống:

a. 2 đường thẳng 1 giao điểm.

b. … đường thẳng… giao điểm.

c. … đường thẳng… giao điểm.

d. … đường thẳng… giao điểm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21

b. 3. 

c. 4 đường thẳng; 6 giao điểm. 

d. 5 đường thẳng, 10 giao điểm.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 110 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Bo bo
  Bài 18 (Sách bài tập - tập 1 - trang 125)

  Vẽ 4 đường thẳng cắt nhau từng đôi một trong các trường hợp sau :

  a) Chúng có tất cả 1 giao điểm

  b) Chúng có tất cả 4 giao điểm

  c) Chúng có tất cả 6 giao điểm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh
  Bài 17 (Sách bài tập - tập 1 - trang 125)

  Cho ba đường thẳng. Vẽ hình trong các trường hợp sau :

  a) Chúng có 1 giao điểm

  b) Chúng có 3 giao điểm

  c) Chúng không có giao điểm nào 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền
  Bài 16 (Sách bài tập - tập 1 - trang 125)

  Vẽ đường thẳng a. Lấy \(A\in a,B\in a,C\in a,D\notin a\).Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm

  a) Kẻ được tất cả bao nhiêu đường thẳng (phân biệt) ?

  b) Viết tên các đường thẳng đó ?

  c) D là giao điểm của những đường thẳng nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

NONE