ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 3 Đường thẳng đi qua hai điểm

Bài tập trắc nghiệm Hình học 6 Bài 3 về Đường thẳng đi qua hai điểm  online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

  • A. Song song 
  • B. Trùng nhau 
  • C. Cắt nhau
  • D. Cả ba đáp án trên đều đúng 
  • A. Qua hai điểm phân biệt có vô số đường thẳng 
  • B. Có vô số điểm cùng thuộc một đường thẳng 
  • C. Hai đường thẳng phân biệt thì song song 
  • D. Trong ba điểm thẳng hàng thì có hai điểm nằm giữa 
   
   
  • A. AB, BC, CA
  • B. AB, BC, CA, BA, CB, AC
  • C. AA, BC, CA, AB
  • D. AB, BC, CA, AA, BB, CC
  • A. 25
  • B. 10
  • C. 20
  • D. 16
  • A. ba đường thẳng đôi một cắt nhau
  • B. a cắt b và a song song c
  • C. ba đường thẳng đôi một song song 
  • D. a song song b và a cắt c
 • Câu 6:

  Cho 100 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua các cặp điểm.

  • A. 4950 đường thẳng 
  • B. 4590 đường thẳng
  • C. 9900 đường thẳng
  • D. 100 đường thẳng
 • Câu 7:

  Cho trước một số điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua các cặp điểm. Biết tổng số đường thẳng vẽ được là 21. Hỏi có bao nhiêu điểm cho trước

  • A. 6
  • B. 10
  • C. 12
  • D. 7
 • Câu 8:

  Cho hình vẽ:

  Có bao nhiêu đường thẳng phân biệt trên hình vẽ 

  • A. 5
  • B. 6
  • C. 7
  • D. 8
 • Câu 9:

  Cho hình vẽ 

  Có bao nhiêu điểm là giao điểm của đúng hai đường thẳng 

  • A. 5
  • B. 6
  • C. 10
  • D. 12
 • Câu 10:

  Cho trước 50 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng? 

  • A. 1225
  • B. 1275
  • C. 2450
  • D. 2550
 • Câu 11:

  Chọn phát biểu đúng?

  • A. Có vô số đường thẳng đi qua 2 điểm
  • B. Có ít nhất 1 đường thẳng đi qua 2 điểm cho trước 
  • C. Có 1 và chỉ 1 đường thẳng đi qua hai điểm cho trước 
  • D. Có 2 đường thẳng đi qua 2 điểm 
 • Câu 12:

  Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt. Có thể có nhiều nhất bao nhiêu giao điểm 

  • A. 1 giao điểm
  • B. 2 giao điểm
  • C. 3 giao điểm
  • D. vô số giao điểm
 

 

 

YOMEDIA
1=>1