YOMEDIA
NONE

Bài tập 21 trang 125 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 21 tr 125 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Cho ba điểm X, Y, Z không thẳng hàng.

Ta nói gì về hai đường thẳng XY và YZ

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

 
ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Hai đường thẳng XY và XZ cắt nhau vì chúng có chung điểm X

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 125 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON