MOBILEAPP

Hỏi đáp về Đường thẳng đi qua hai điểm - Hình học 6

Trong quá trình học bài Hình học 6 Bài 3 Đường thẳng đi qua hai điểm nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (52 câu):

 • Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Câu 20

  Theo dõi (1)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho n điểm ( n thuộc tập hợp N, n >_ 2 ) trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng .Cứ qua 2 điểm ta kẻ được 1 đường thẳng.Tính n biết số đường thẳng kẻ được là 210 đường thẳng

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • vẽ 5 điểm A , B , C , D, E trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng . Qua 2 điểm ta vẽ được 1 đường thẳng . Trên hình vẽ có bao nhiêu đường thẳng , kể tên

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • 15. Quan sát hình 21 và cho biết những nhận xét đúng hay sai:

  Kết quả hình ảnh cho toán lớp 6 tập 1 hình học đường thẳng đi qua hai điểm bài tập bài 15 trang 109

  a) Có nhiều đường " không thẳng " đi qua hai điểm A và B

  b) Chỉ có một đường thẳng đi qua hai điểm A và B

  16. a) Tại sao không nói: " Hai điểm thẳng hàng" ?

  b) Cho ba điểm A, B, C trên trang giấy và một thước thẳng ( không chia khoảng ). Phải kiểm tra như thế nào để biết được ba điểm đó có thẳng hàng hay không?

  17. Lấy bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng? Đó là những đường thẳng nào?

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 20 điểm phân biệt, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Vẽ các đường thảng đi qua 2 điểm trong 20 điểm đó. Vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng?

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho 100 điểm : A1,A2,A3,A4.......A100 trong đó ko có 3 điểm nào thẳng hàng ,Cứ qua 2 điểm thẳng hàng ta kẻ được 1 đường thẳng . Tính số đường thẳng

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 100 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng , vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm . Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng ?

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm biết tổng số đường thẳng vẽ được là 6. Hỏi có bao nhiêu điểm đã cho.

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hai duong thang ko song song voi nhau la hai duong thang:

  A.cat nhau

  B. trung nhau

  C.phan biet

  D.hoac cat nhau hoac trung nhau

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • có bao nhiêu dường thẳng đi qua hai điểm phạn biêt. Vì sao?

  giúp mik liền nha.

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 100 điểm trong đó đúng 3 điểm thẳng hàng. Hỏi qua 100 điểm đó vẽ được bao nhiêu đường thẳng?

  Giúp mình với mình đang cần gấp..................

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Có mấy đường thẳng đi qua hai điểm cho trước

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho 20 điểm ( ko có ba điểm nào thẳng hàng ) . cứ qua hai điểm ta vẽ được một đường thẳng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đường thẳng??

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • 2 đường thẳng trùng nhau là 2 đường thẳng như thế nào

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vẽ hình theo các cách sau:

  M là giao điểm của hai đường thẳng p và q.

  b) hai đường thẳng m và n cắt nhau tại A, đường thẳng p cắt n tại B và cắt m tại C

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lấy bốn điểm M,N,P,Q trong đó có ba điểm thẳng hàng . Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có bao nhiêu đường thẳng(phân biệt)? Viết tên các đường thẳng đó?

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • đây có phải là hai đường thẳng phân biệt không?

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • 17.lấy 4 điểm A,B,C,D trong đó ko có 3 điểm nào thẳng hàng.kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm.có tất cả bao nhiêu đường thẳng?đó là những đường thẳng nào?

  .

  18.lấy 4 điểm M,N,P,Q trong đó có 3 điểm M,N,P thẳng hàng và điểm Q nằm ngoài đường thẳng trên.kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm.có bao nhiêu đường thẳng(phân biệt)?viết tên các đường thẳng đó

  .

  19.vẽ hình 22(dưới)vào vở rồi tìm điểm Z trên đường thẳng d1 và điểm T trên đường thẳng d2 sao cho X,Z,T thẳng hàng

  hình 22: .X Y. d1 d2

  .

  20.vẽ hình theo cách diễn đạt sau

  a.M là giao điểm của 2 đường thẳng p và q

  b.hai đường thẳng m và n cắt nhau tại A,đường thẳng p cắt n tại B và cắt m tại C

  c.đường thẳng MN và đường thẳng PQ cắt nhau tại O

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho 100 điểm cứ qua hai điểm ta vẽ được một đường thẳng . Hỏi có tất cả bao nhiêu đường thẳng nếu:

  a) trong 100 điểm đó ko có ba điểm nào thẳng hàng

  b) trong 100 điểm đó có đúng 3 điểm thẳng hàng

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bai 3:Duong thang di qua hai diem

  19.ve hinh 22 vao vo roi tim diem Z tren duong thang d1 va diem T tren duong d2 sao cho XZT thang hang va YZT thang hang t2 t1

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lấy bồn điểm A,B,C trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng . Kẻ các đường thẳng đi qua các điểm . Có tất cả bao nhiêu đường thẳng ? Đó là những đường thẳng nào ?

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hãy vẽ 9 cây thành 10 hàng , mỗi hàng 3 cây .

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nếu có 6 đường thẳng thì có bao nhiêu điểm ? Có ai giải giúp và giải thích nhé!

  Hepl Me

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vẽ hình theo diễn đạt sau. Vẽ 4 đường thẳng a, b, c, d cùng đi qua 1 điểm O. Vẽ đường thẳng m không đi qua điểm O cắt các đường thẳng a, b, c, d lần lượt tại A, B. C, D.

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA