Bài tập 21 trang 82 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 21 tr 82 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

a) Đo các góc ở hình 28a,b.

b) Viết tên các cặp góc phụ nhau ở hình 28b.

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(\widehat{xOy}= 63^{0};\widehat{yOz}= 27^{0} \widehat{aOb}= 30^{0};\widehat{bOc }= 45^{0}; \widehat{cOd}= 15^{0}; \widehat{aOc }= 75^{0};\)

\(\widehat{bOd}= 66^{0};\widehat{aOd}=90^{0}\)

Câu b:

Các cặp góc phụ nhau:

\(\widehat{aOb },\widehat{bOd}\) vì \((\widehat{aOb }+\widehat{bOd}=90^{0})\)

\(\widehat{aOc},\widehat{cOd}\) vì \(\widehat{aOc}+\widehat{cOd}= 90^{0}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 82 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 21 trang 82 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hình vẽ sau với Oz và Ox là hai tia đối nhau. Chọn câu sai

  • A. Hai góc mOx, mOz là hai góc kề bù
  • B. Hai góc xOy, tOz là hai góc kề nhau 
  • C. Hai góc tOy và yOx là hai góc kề nhau 
  • D. Hai góc tOz và tOx là hai góc kề bù 
 • Lê Minh Bảo Bảo
  Bài 4.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 88)

  Mỗi câu sau đây là đúng hay sai ?

  a) Ta luôn có \(\widehat{mOt}+\widehat{tOw}=\widehat{mOw}\)

  b) Nếu \(\widehat{mOt}+\widehat{tOw}=\widehat{mOw}\) thì tia Ot nằm giữa hai tia Om và Ow

  c) Hai góc có tổng bằng \(180^0\) là hai góc kề bù

  d) Hai góc kề bù nếu tia đối của góc này là tia của góc kia

  e) Hai góc nhọn là hai góc phụ nhau

  f) Hai góc nhọn là hai góc bù nhau

  g) Hai góc vuông là hai góc kề bù

  h) Hai góc phụ nhau mà một góc là \(45^0\) thì góc kia là \(135^0\)

  i)  Hai góc bù nhau mà một góc là \(45^0\) thì góc kia là \(45^0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to
  Bài 4.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 88)

  Cho hình bs.5

  a) Gọi tên các cặp góc kề nhau đỉnh O trong hình đó

  b) Cho biết số đo của các cặp góc đỉnh O trong hình đó

  c) Cho biết những cặp góc phụ nhau đỉnh I

  d) Cho biết những cặp góc bù nhau đỉnh O

  e) Cho biết những cặp góc kề bù nhau đỉnh O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May
  Bài 23 (Sách bài tập - tập 2 - trang 87)

  Trên đường thẳng d từ trái sang phải ta lấy các điểm A, D, C, B và lấy điểm O nằm ngoài đường thẳng d. Biết \(\widehat{AOD}=30^0,\widehat{DOC}=40^0,\widehat{AOB}=90^0\). Tính \(\widehat{AOC},\widehat{COB,}\widehat{DOB}\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh
  Bài 22 (Sách bài tập - tập 2 - trang 87)

  Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Biết \(\widehat{xOy}=40^0\). Hỏi góc xOz là nhọn, vuông, tù hay bẹt nếu số đo của góc yOz lần lượt bằng \(30^0,50^0,70^0,140^0\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến
  Bài 20 (Sách bài tập - tập 2 - trang 87)

  Xem hình 8

  Hỏi \(\widehat{tOv}\) có phải là góc vuông hay không ? Vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang
  Bài 19 (Sách bài tập - tập 2 - trang 87)

  Xem hình 7.

  Làm thế nào để chỉ đo hai góc mà biết được số đo của cả ba góc \(\widehat{xOy},\widehat{xOz},\widehat{yOz}\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện
  Bài 16 (Sách bài tập - tập 2 - trang 86)

  Gọi Oz là tia nằm giữa hai tia Ox, Oy. Biết \(\widehat{xOy}=a^0,\widehat{zOx}=b^0\). Tính \(\widehat{yOz}\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia ox có xoy = 8 độ , xoz = 9 độ ... thì tia oz nằm giữa 2 tia ox và oy

  điền vào dấu ...

  giúp nha cần gấp lắm !hu hu !

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  vẽ giúp mình góc kề bù với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  Hai góc kề nhau là hai góc như thế nào?CHo hình vẽ minh họa Hai góc kề nhau

  Hai góc phụ nhau là hai góc như thế nào?Cho hình vẽ minh họa Hai góc phụ nhau

  Hai hóc bù nhau là hai góc như thế nào?Cho hình vẽ minh họa Hai hóc bù nhau

  Hai góc kề bù là hai góc như thế nào?Cho hình vẽ minh họa Hai góc kề bù

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  1.Khi nào thì góc xOy + góc yOz = góc xOz?

  2.Tia phân giác của 1 góc là gì?

  3.Khái niệm: góc vuông, góc nhọn,góc tù.

  4.Thế nào là 2 góc kề nhau,bù nhau,phụ nhau,kề bù?

  5.Các khái niệm: Đường tròn,Cung,Dây cung,Đường kính,Bán kính.

  6.Nêu các cách chứng tỏ tia nằm giữa 2 tia.

  7.Cách chứng minh 1 tia có là phân giác của góc hay không (Bằng lập luận)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Bài 1: Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox ta vẽ các tia Oy,Oz sao cho ^xOy = 50\(^0\);^xOz = 150\(^0\).Vẽ tia Om là tia phân giác của ^xOz.

  a) Tính ^yOz

  b) Chứng tỏ rằng ^xOy = 2.^yOm

  Bài 2: Tính tổng sau:

  A = 1/2+1/2^2+1/2^3+......+1/2^2015+1/2^2016

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  Vẽ hai góc kề bù AOB và AOC sao cho AOC = 800

  a)Tính AOB

  B)TRÊN CÙNG MỘT NỬA MẶT PHẲNG BỜ BC CHỨA TIA OA SAO CHO BOD=1400. CHỨNG TỎ OD LÀ TIA PHÂN GIÁC CỦA AOC.

  GIÚP GIÙM MIK NHE! VẼ HÌNH LUN NHA! NHANH NHANH MK ĐANG CẦN GẤP

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Trên đường thẳng x'x lấy điểm O tuỳ ý. Vẽ hai tia Oy và Oz nằm trên cùng một nữa mặt phẳng có bờ x'x sao cho \(\widehat{xOz}=40^o,\widehat{x'Oy}=3.\widehat{xOz}.\)

  a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại.

  b) Gọi Oz' là tia phân giác của góc \(\widehat{\text{x'Oy}}\). Tính góc \(\widehat{\text{zOz'}}\) ?

  giúp mk với cần gấp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn