Bài tập 21 trang 82 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 21 tr 82 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

a) Đo các góc ở hình 28a,b.

b) Viết tên các cặp góc phụ nhau ở hình 28b.

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(\widehat{xOy}= 63^{0};\widehat{yOz}= 27^{0} \widehat{aOb}= 30^{0};\widehat{bOc }= 45^{0}; \widehat{cOd}= 15^{0}; \widehat{aOc }= 75^{0};\)

\(\widehat{bOd}= 66^{0};\widehat{aOd}=90^{0}\)

Câu b:

Các cặp góc phụ nhau:

\(\widehat{aOb },\widehat{bOd}\) vì \((\widehat{aOb }+\widehat{bOd}=90^{0})\)

\(\widehat{aOc},\widehat{cOd}\) vì \(\widehat{aOc}+\widehat{cOd}= 90^{0}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 82 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • con cai

  3. Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ các góc xOy= 70 độ, góc xOt= 140 độ a) tia nào nằm giữa 2 tia còn lại. Vì sao. b) tính yOt

  Gíup mình với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  Vẽ 2 góc bù nhau

  bởi thanh duy 14/11/2018

  Vẽ giúp mik hai góc bù nhau với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  Cho góc aOb và aOc với điểm b,c nằm trên 2 nửa mặt phẳng bờ chứa cạnh chung .Tính góc bOc biết aOb= 60o,aOc= 30o

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo
  Bài 4.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 88)

  Mỗi câu sau đây là đúng hay sai ?

  a) Ta luôn có \(\widehat{mOt}+\widehat{tOw}=\widehat{mOw}\)

  b) Nếu \(\widehat{mOt}+\widehat{tOw}=\widehat{mOw}\) thì tia Ot nằm giữa hai tia Om và Ow

  c) Hai góc có tổng bằng \(180^0\) là hai góc kề bù

  d) Hai góc kề bù nếu tia đối của góc này là tia của góc kia

  e) Hai góc nhọn là hai góc phụ nhau

  f) Hai góc nhọn là hai góc bù nhau

  g) Hai góc vuông là hai góc kề bù

  h) Hai góc phụ nhau mà một góc là \(45^0\) thì góc kia là \(135^0\)

  i)  Hai góc bù nhau mà một góc là \(45^0\) thì góc kia là \(45^0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to
  Bài 4.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 88)

  Cho hình bs.5

  a) Gọi tên các cặp góc kề nhau đỉnh O trong hình đó

  b) Cho biết số đo của các cặp góc đỉnh O trong hình đó

  c) Cho biết những cặp góc phụ nhau đỉnh I

  d) Cho biết những cặp góc bù nhau đỉnh O

  e) Cho biết những cặp góc kề bù nhau đỉnh O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May
  Bài 23 (Sách bài tập - tập 2 - trang 87)

  Trên đường thẳng d từ trái sang phải ta lấy các điểm A, D, C, B và lấy điểm O nằm ngoài đường thẳng d. Biết \(\widehat{AOD}=30^0,\widehat{DOC}=40^0,\widehat{AOB}=90^0\). Tính \(\widehat{AOC},\widehat{COB,}\widehat{DOB}\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh
  Bài 22 (Sách bài tập - tập 2 - trang 87)

  Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Biết \(\widehat{xOy}=40^0\). Hỏi góc xOz là nhọn, vuông, tù hay bẹt nếu số đo của góc yOz lần lượt bằng \(30^0,50^0,70^0,140^0\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến
  Bài 20 (Sách bài tập - tập 2 - trang 87)

  Xem hình 8

  Hỏi \(\widehat{tOv}\) có phải là góc vuông hay không ? Vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang
  Bài 19 (Sách bài tập - tập 2 - trang 87)

  Xem hình 7.

  Làm thế nào để chỉ đo hai góc mà biết được số đo của cả ba góc \(\widehat{xOy},\widehat{xOz},\widehat{yOz}\) ?

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện
  Bài 16 (Sách bài tập - tập 2 - trang 86)

  Gọi Oz là tia nằm giữa hai tia Ox, Oy. Biết \(\widehat{xOy}=a^0,\widehat{zOx}=b^0\). Tính \(\widehat{yOz}\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia ox có xoy = 8 độ , xoz = 9 độ ... thì tia oz nằm giữa 2 tia ox và oy

  điền vào dấu ...

  giúp nha cần gấp lắm !hu hu !

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  vẽ giúp mình góc kề bù với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  Hai góc kề nhau là hai góc như thế nào?CHo hình vẽ minh họa Hai góc kề nhau

  Hai góc phụ nhau là hai góc như thế nào?Cho hình vẽ minh họa Hai góc phụ nhau

  Hai hóc bù nhau là hai góc như thế nào?Cho hình vẽ minh họa Hai hóc bù nhau

  Hai góc kề bù là hai góc như thế nào?Cho hình vẽ minh họa Hai góc kề bù

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  1.Khi nào thì góc xOy + góc yOz = góc xOz?

  2.Tia phân giác của 1 góc là gì?

  3.Khái niệm: góc vuông, góc nhọn,góc tù.

  4.Thế nào là 2 góc kề nhau,bù nhau,phụ nhau,kề bù?

  5.Các khái niệm: Đường tròn,Cung,Dây cung,Đường kính,Bán kính.

  6.Nêu các cách chứng tỏ tia nằm giữa 2 tia.

  7.Cách chứng minh 1 tia có là phân giác của góc hay không (Bằng lập luận)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời