ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 23 trang 83 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 23 tr 83 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Hình 31 cho biết hai tia AM và AN đối nhau,\(\widehat{MAP}= 22^{0} , \widehat{NAQ}= 58^{0}\) góc tia AO nằn giữa hai tia AN và AP , Hãy tính số đo x của \(\widehat{PAD}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\widehat{NAP}\)= 1800 -330 = 1470

x= 147-58=-890

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 83 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1