ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 22 trang 87 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 22 trang 87 SBT Toán 6 Tập 2

Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Biết \(\widehat {xOy} = {40^0}\). Hỏi góc xOz là nhọn, vuông, tù hay bẹt nếu số đo của góc yOz lần lượt bằng 300, 500, 700, 1400

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên:

\(\widehat {xOz} = \widehat {xOy} + \widehat {yOz}\)

Ta có: \(\widehat {xOy} = {40^0}\) , nếu số đo của \(\widehat {yOz}\) lần lượt bằng 300, 500, 700, 1400

Thì:

\(\widehat {yOz} = {30^0}\) ; \(\widehat {xOz} = {40^0} + {30^0} = {70^0}\); \(\widehat {xOz}\) là góc nhọn

\(\widehat {yOz} = {50^0}\) ; \(\widehat {xOz} = {40^0} + {50^0} = {90^0}\); \(\widehat {xOz}\) là góc vuông

\(\widehat {yOz} = {70^0}\) ; \(\widehat {xOz} = {40^0} + {70^0} = {110^0}\); \(\widehat {xOz}\) là góc tù

\(\widehat {yOz} = {90^0}\) ; \(\widehat {xOz} = {40^0} + {90^0} = {180^0}\); \(\widehat {xOz}\) là góc bẹt

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 87 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1