ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 20 trang 87 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 20 trang 87 SBT Toán 6 Tập 2

Xem hình dưới. Hỏi \(\widehat {tOv}\) có phải là góc vuông hay không? Vì sao?

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

 
YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì tia Ot nằm giữa hai tia Ou và Ov nên:

\(\widehat {uOt}\) = \(\widehat {tOv}\) + \(\widehat {uOv}\)

Suy ra: \(\widehat {tOv}\) = \(\widehat {uOv}\) - \(\widehat {uOy}\)

= 1290 – 390 = 900

Vậy \(\widehat {tOv}\) là góc vuông

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 87 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1