ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 17 trang 86 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 17 trang 86 SBT Toán 6 Tập 2

Cho biết \(\widehat {LPM} = {90^0}\). Vẽ tia PU để \(\widehat {LPM} = \widehat {LPU} + \widehat {UPM}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Lấy điểm U nằm trong góc LPM, Vẽ tia PU. Vì tia PU nằm giữa hai tia PL và PM nên: \(\widehat {LPM} = \widehat {LPU} + \widehat {UPM}\)

Như hình vẽ bên :

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

 

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 86 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1