ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 18 trang 86 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 18 trang 86 SBT Toán 6 Tập 2

Ở hình dưới, hai tia OI , OK đối nhau. Tia OI cắt đoạn thẳng AB tại I. Biết \(\widehat {KOA} = {120^0},\widehat {BOI} = {45^0}\)

Tính \(\widehat {KOB},\widehat {AOI},\widehat {BOA}\)

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

 
YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì \(\widehat {KOB}\) và \(\widehat {BOI}\) kề bù nên \(\widehat {KOB}\) + \(\widehat {BOI}\) = 1800

Suy ra: \(\widehat {KOB}\) = 1800 - \(\widehat {BOI}\) = 1800 – 450 = 1350

Vì \(\widehat {KOA}\) và \(\widehat {AOI}\) kề bù nên \(\widehat {KOA}\) + \(\widehat {AOI}\) = 1800

Suy ra: \(\widehat {AOI}\) = 1800 - \(\widehat {KOA}\) = 1800 – 1200 = 600

Vì tia OI nằm giữa hai tia OA và OB nề:

\(\widehat {AOI}\) + \(\widehat {BOI}\) = \(\widehat {AOB}\)

Suy ra: \(\widehat {AOB}\) = 600 + 450 = 1050

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 86 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1