ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 16 trang 86 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 16 trang 86 SBT Toán 6 Tập 2

Gọi Oz là tia nằm giữa hai tia Ox, Oy. Biết \(\widehat {xOy} = {a^0},\widehat {zOx} = {b^0}\). Tính \(\widehat {yOz}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy nên :

\(\begin{array}{l}
\widehat {xOy} = \widehat {yOz} + \widehat {zOx}\\
 \Rightarrow \widehat {yOz} = \widehat {xOy} - \widehat {zOx}\\
 = {a^0} - {b^0}
\end{array}\)

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 86 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1