YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 138 trang 54 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 138 tr 54 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Có 24 bút bi, 32 quyển vở. Cô giáo muốn chia số bút và sô vở đó thành một số phần thưởng như nhau gồm cả bút và vở. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được ? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia được.

Cách chia

Số 
phần thưởng

Số bút ở mỗi 
phần thưởng

Số vở ở môi 
phần thưởng

a

 

4

 

 

b

 

6

 

 

c

 

8

 

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 138

Muốn cho mỗi phần thưởng đều có số bút như nhau, số vở như nhau thì số phần thưởng phải là ước chung của 24 và 32. Vì 6 không phải là ước chung của 24 và 32 nên không thể chia thành 6 phần thưởng như nhau được.

Cách chia

Số 
phần thưởng

Số bút ở mỗi 
phần thưởng

Số vở ở môi 
phần thưởng

a

 

4

6

8

b

 

6

 

 

c

 

8

3

4

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 138 trang 54 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON