ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 134 trang 53 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 134 tr 53 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Điền kí hiệu ∈ hoặc  vào ô vuông cho đúng:

a) 4  ƯC (12, 18);                          b) 6  ƯC (12, 18);

c) 2  ƯC (4, 6, 8);                          d) 4  ƯC (4, 6, 8);

e) 80  BC (20, 30);                         g) 60  BC (20, 30);

h) 12  BC (4, 6, 8);                         i) 24  BC (4, 6, 8)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 134

 
 

Câu a:

 ƯC (12, 18);                         

Câu  b:

6 ∈ ƯC (12, 18);

Câu c:

2 ∈ ƯC (4, 6, 8);                         

Câu d:

 ƯC (4, 6, 8);

Câu e:

80  BC (20, 30);                        

Câu g:

60 ∈ BC (20, 30);

Câu h:

12  BC (4, 6, 8);                        

Câu i:

24 ∈ BC (4, 6, 8)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 134 trang 53 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1