YOMEDIA

Bài tập 137 trang 53 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 137 tr 53 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tìm giao của hai tập hợp A và B, biết rằng:
a) A = {cam, táo, chanh},
    B = { cam, chanh, quýt}.

b) A là tập hợp các học sinh giỏi môn Văn của một lớp, B là tập hợp các học sinh giỏi môn Toán của lớp đó;

c) A là tập hợp các số chia hết cho 5, B là tập hợp các số chia hết cho 10;

d) A là tập hợp các số chẵn, B là tập hợp các số lẻ.

 

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 137

 
 

Câu a:

A ∩ B = {cam}.

Câu b:

A ∩ B là tập hợp các học sinh giỏi cả hai môn Văn và Toán.

Câu c:

A ∩ B là tập hợp các số chia hết cho cả 5 và 10. Vì các số chia hết cho 10 thì cũng chia hết cho 5 nên B là tập hợp các số chia hết cho cả 5 và 10. Do đó B = A ∩ B.

Câu d:

A ∩ B = Φ vì không có số nào vừa chẵn vừa lẻ.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 137 trang 53 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA