ON
YOMEDIA

Dâu Dâu's Profile

Dâu Dâu

Dâu Dâu

01/01/1970

Số câu hỏi 20
Số câu trả lời 226
Điểm 818
Kết bạn

Bạn bè (14)

Hoạt động gần đây (250)

Điểm thưởng gần đây (233)

  • Dâu Dâu: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 5 tháng
  • Dâu Dâu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Dâu Dâu: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 5 tháng
  • Dâu Dâu: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Dâu Dâu: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Dâu Dâu: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Dâu Dâu: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Dâu Dâu: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Dâu Dâu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
  • Dâu Dâu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng

 

1=>1