YOMEDIA
ZUNIA12

Hình học 6 Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo


Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Vẽ góc cho biết số đo, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳng

Ví dụ 1: Cho tia Ox. Vẽ góc xOy sao cho \(\widehat {xOy} = {40^0}\).

Giải

Đặt thước đo góc trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao tâm của thước trùng với gốc O của tia Ox và tia Ox đi qua vạch 0 của thước. Kẻ tia Oy đi qua vạch 40 của thước đo góc. \(\widehat {xOy}\) là góc phải vẽ.

Nhận xét: Trên nửa mặt phẳng cho trước có bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho \(\widehat {xOy} = {m^0}\)

Ví dụ 2: Hãy vẽ góc ABC biết \(\widehat {ABC} = {30^0}.\)

Giải

Vẽ tia BC bất kì

Vẽ tia BA tạo với tia BC góc \({30^0}\)

\(\widehat {ABC}\) là góc phải vẽ

1.2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng

Ví dụ 3: Cho tia Ox. Vẽ hai góc xOy và xOz trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho \(\widehat {xOy} = {30^0},\,\widehat {xOz} = {45^0}.\) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

Giải

Vẽ hai tia Oy, Oz như hình a. Ta thấy tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz (vì \({30^0}\, < \,{45^0}\))

Nhận xét: Trên hình b, \(\widehat {xOy} = {m^0},\,\widehat {xOz} = {n^0},\) vì \({m^0}\, < \,\,{n^0}\) nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.

Bài tập minh họa

Bài 1: Vẽ liên tiếp các hình theo các cách diễn đạt sau:

a. \(\widehat {nAx} = {180^0}\)

b. \(\widehat {mAx} = {135^0}\)

c. \(\widehat {kAx} = {45^0}\), tia Ak nằm trong góc xAm

d. \(\widehat {nAy} = {90^0}\), tia Ay nằm trong góc xAm.

Giải


Bài 2: Vẽ từng hình theo mỗi cách diễn đạt sau

a. Hai góc xOy và yOz kề bù, với \(\widehat {xOy} = {135^0}\)

b. Hai góc mOn và nOt kề bù và phụ nhau, với \(\widehat {nOm} = {30^0}\)

c. Cho tia Ap. Vẽ \(\widehat {qAp} = {30^0}\)

d. Cho tia Bt. Vẽ \(\widehat {rBt} = {90^0}\)

e. Cho tia Ck. Vẽ \(\widehat {hCk} = {45^0}\)

Giải

Bài tập dạng này có nhiều trường hợp về hình vẽ. Chỉ yêu cầu HS vẽ đúng một trường hợp, riêng với các ý c, d và e chú ý có 2 trường hợp về hình vẽ.


Bài 3: Vẽ \(\widehat {mOn} = {30^0}\). Vẽ tiếp góc nOp kề bù với góc mOn. Vẽ tiếp góc pOq phụ với góc mOn đồng thời tia Oq nằm trong góc nOp. Cho biết số đo của góc nOq?

Giải

Từ giả thiết ta vẽ được hình

Vì góc nOp kề bù với góc mOn suy ra góc mOp là góc bẹt.

Vì \(\widehat {mOn} = {30^0}\) và góc pOq phụ với góc mOn nên \(\widehat {pOq} = {60^0}\)

Vì \(\widehat {mOn} = {30^0}\) và góc nOp kề bù với góc mOn nên \(\widehat {nOp} = {150^0}\)

Do tia Oq nằm trong góc nOp nên \(\widehat {nOp} = \widehat {nOq} + \widehat {qOp}\) hay \(\widehat {nOq} + {60^0} = {150^0}\)

Từ đó \(\widehat {nOq} = {90^0}.\)

3. Luyện tập Bài 5 Chương 2 Hình học 6

Qua bài giảng Vẽ góc cho biết số đo này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

  • Cách vẽ góc trên nửa mặt phẳng, vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng

3.1 Trắc nghiệm về Vẽ góc cho biết số đo - Hình học 6

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Hình học 6 Bài 5 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé! 

3.2 Bài tập SGK về Vẽ góc cho biết số đo - Hình học 6

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Hình học 6 Bài 5 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Toán 6 tập 2

Bài tập 24 trang 84 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 25 trang 84 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 26 trang 84 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 27 trang 85 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 28 trang 85 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 29 trang 85 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 24 trang 89 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 25 trang 89SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 26 trang 89 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 27 trang 89 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 28 trang 189 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 29 trang 90 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 5.1 trang 90 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 5.2 trang 90 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 5.3 trang 90 SBT Toán 6 Tập 2

4. Hỏi đáp Bài 5 Chương 2 Hình học 6

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

-- Mod Toán Học 6 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF