YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tính tổng các nghiệm của phương trình \(\sqrt[4]{x} = \frac{{12}}{{7 - \sqrt[4]{x}}}\)

  • A. 7
  • B. 25
  • C. 73
  • D. 337
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đặt \(t = \sqrt[4]{x}\), nhận được phương trình:

  \({t^2} - 7t + 12 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  t = 3\\
  t = 4
  \end{array} \right.\)

  \( \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \sqrt[4]{x} = 3\\
  \sqrt[4]{x} = 4
  \end{array} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 81\\
  x = 256
  \end{array} \right.\)

  Tổng hai nghiệm: \(81 + 256 = 337\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 45572

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)