YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tính đạo hàm của hàm số  \(y = \sqrt[3]{{{x^2}.\sqrt {{x^3}} }}.\)

  • A. \(y' = \sqrt[9]{x}\)
  • B. \(y' = \frac{7}{6}\sqrt[6]{x}\)
  • C. \(y' = \frac{4}{3}\sqrt[3]{x}\)
  • D. \(y' = \frac{6}{{7\sqrt[7]{x}}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \(y = \sqrt[3]{{{x^2}\sqrt {{x^3}} }} = {x^{\frac{7}{6}}} \)

  \(\Rightarrow y' = \frac{7}{6}{x^{\frac{7}{6}}} = \frac{7}{6}\sqrt[6]{x}\) 

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 162

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON