YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 11 SGK Hình học 11

Giải bài 2 tr 11 sách GK Toán Hình lớp 11

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình \(3x-y+2=0\). Viết phương trình của đường thẳng d' là ảnh của d qua phép đối xứng trục Oy.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Gọi \(M(x;y) \in {\rm{d}}\)

\(M'\left( {x';y'} \right) \in d'\) là ảnh của M qua phép đối xứng trục Oy.

Khi đó ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}x' =  - x\\y' = y\end{array} \right.\)

Thay vào phương trình đường thẳng d ta có: \(3( - x') - y' + 2 = 0 \Leftrightarrow  - 3x' - y' + 2 = 0 \Leftrightarrow 3x' + y' - 2 = 0.\)

Vậy phương trình đường thẳng d’, là ảnh của d qua phép đối xứng trục Oy là:

\(3x + y - 2 = 0.\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 11 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF