RANDOM
VIDEO

Bài tập 1 trang 11 SGK Hình học 11

Giải bài 1 tr 11 sách GK Toán Hình lớp 11

Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(1;-2) và B(3;1). Tìm ảnh của A, B và đường thẳng AB qua phép đối xứng trục Ox.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

 

Gọi A', B' lần lượt là ảnh của A và B qua phép đối xứng trục Ox.

Ta có:

\(\left\{\begin{matrix} x_{A'}=x_A\\ y_{A'}=y_A \end{matrix}\right.; \left\{\begin{matrix} x_{B'}=x_B\\ y_{B'}=-y_B \end{matrix}\right.\)

Do đó A'(1;2); B'(3;-1).

Ta có: \(\overrightarrow {A'B'}  = (2; - 3) \Rightarrow \overrightarrow n  = (3;2)\) là một VTPT của A'B'.

Vậy phương trình đường thẳng A'B' ảnh của đường thẳng AB qua phép đối xứng trục Ox là: \(3(x-1)+2(y-2)=0\Leftrightarrow 3x+2y-7=0\).

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 11 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)