YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 11 SGK Hình học 11

Giải bài 1 tr 11 sách GK Toán Hình lớp 11

Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(1;-2) và B(3;1). Tìm ảnh của A, B và đường thẳng AB qua phép đối xứng trục Ox.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 

Gọi A', B' lần lượt là ảnh của A và B qua phép đối xứng trục Ox.

Ta có:

\(\left\{\begin{matrix} x_{A'}=x_A\\ y_{A'}=y_A \end{matrix}\right.; \left\{\begin{matrix} x_{B'}=x_B\\ y_{B'}=-y_B \end{matrix}\right.\)

Do đó A'(1;2); B'(3;-1).

Ta có: \(\overrightarrow {A'B'}  = (2; - 3) \Rightarrow \overrightarrow n  = (3;2)\) là một VTPT của A'B'.

Vậy phương trình đường thẳng A'B' ảnh của đường thẳng AB qua phép đối xứng trục Ox là: \(3(x-1)+2(y-2)=0\Leftrightarrow 3x+2y-7=0\).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 11 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON