YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.10 trang 16 SBT Hình học 11

Giải bài 1.10 tr 16 SBT Hình học 11

Cho đường thẳng d và hai điểm A, B không thuộc d nhưng nằm cùng phía đối với d. Tìm trên d điểm M sao cho tổng các khoảng cách từ đó đến A và B là bé nhất.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi B′ là ảnh của B qua phép đối xứng qua trục d. Khi đó với mỗi điểm M thuộc d ta có MA+MB = MA+MB′ nên MA+MB′ bé nhất ⇔ A,M,B′ thẳng hàng.

Tức là M = (AB′)∩d.

Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.10 trang 16 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF