ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 13 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 7 trang 13 SGK Hình học 11 NC

Qua phép đối xứng trục Đa (a là trục đối xứng), đường thẳng d biến thành đường thẳng d′. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a. Khi nào thì d song song với d′?

b. Khi nào thì d trùng với d′ ?

c. Khi nào thì d cắt d′? Giao điểm của d và d′ có tính chất gì ?

d. Khi nào dd vuông góc với d′?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Khi d // a thì d // d’

b) Khi d vuông góc với a hoặc d trùng với a thì d trùng với d’

c) Khi d cắt a nhưng không vuông góc với a. Khi đó giao điểm của d với d’  nằm trên a

d) Khi góc giữa d và a bằng 450 thì d ⊥ d′

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 13 SGK Hình học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Phan Quân

  Cho góc nhọn xOy và một điểm A nằm trong góc đó . Hãy tìm điểm B trên Ox, điểm C trên Oy sao cho tam giác ABC có chu vi nhỏ nhất .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lan Ha

  Cho tam giác ABC có trực tâm H

  a/ Chứng minh rằng các đường tròn ngoại tiếp các tam giác  HAB,HBC,HCA có bán kính bằng nhau

  b/ Gọi \(O_1;O_2;O_3\) là tâm các đường tròn nói trên . Chứng minh rằng đường tròn đi qua ba điểm  \(O_1;O_2;O_3\)  bằng đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Anh Anh

  1. Hình gồm 2 đường tròn có tâm và bán kính khác nhau có bao nhiêu trục đối xứng.     A. Một.    B. Không có.    C. Vô số.      D. Hai.                                             2. Có bao nhiêu phép tinh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó       A. Một     B. Vô số    C. Hai    D. Không có      3. Cho 2 đường thẳng song song d và m. Có bao nhiêu phép vị tự tỉ số k= 100 biến đường d thành m .      A. Ko có phép nào B. Có duy nhất 1 phép    C. Có hai phép   D. Vô số

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1