YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.8 trang 16 SBT Hình học 11

Giải bài 1.8 tr 16 SBT Hình học 11

Tìm các trục đối xứng của hình vuông.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Cho hình vuông ABCD. Gọi F là phép đối xứng trục dd biến hình vuông đó thành chính nó. Lí luận tương tự, ta thấy A chỉ có thể biến thành các điểm A, B, C hoặc D.

- Nếu A biến thành chính nó thì C chỉ có thể biến thành chính nó và B biến thành D. Từ đó suy ra F là phép đối xứng qua trục AC.

- Nếu B biến thành chính nó thì D chỉ có thể biến thành chính nó và A biến thành C. Từ đó suy ra F là phép đối xứng qua trục BD.

- Nếu A biến thành B thì d là đường trung trực của AB. Khi đó C biến thành D.

- Nếu B biến thành C thì d là đường trung trực của BC. Khi đó A biến thành D.

Do đó hình vuông ABCD có bốn trục đối xứng là các đường thẳng AC, BD và các đường trung trực của AB và BC.

Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.8 trang 16 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF